Van hozzáférésed? | lépj be
Váltás az akadálymentes honlapra 2021. április 16. | Ma Csongor napja van.
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola
HÍREKISKOLÁNKPÁLYÁZATAINKOKTATÁSSZABADIDŐGALÉRIAE-KRÉTAKAPCSOLAT
EREDMÉNYEINKMEGJELENÉSEKKIADVÁNYOK
1_Iskola23
Cím: 6400 Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.     Telefon: +36-77/522-188     Email: Kérdése van? Írjon nekünk!
Hírek
31
03
2021

Kedves Szülők és Gyerekek!

A tanév rendjének megfelelően a tavaszi szünet 2021. április 1-6-ig tart. A szünet után egyelőre online folytatódik a tanítás.

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívánunk!

31
03
2021

T Á J É K O Z T A T Ó 


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét, melyet az alábbi módokon tehet meg:


1.  ONLINE beiratkozás  KRÉTA  rendszeren keresztül

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. 

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.


2.  Beiratkozás  JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével

Töltse le a JELENTEKEZÉSI LAP-ot!

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot küldje vissza az iskola e-mail címére 

(halasikertvarosi@gmail.com), vagy április 16-án 16 óráig adja le az iskola portáján. 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. 


3. Beiratkozás SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL

A beiratkozás adatainak felvétele a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. 

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Kérjük, hogy a 77/522-188 –as telefonszámon kérjen időpontot a fent megjelölt napok valamelyikére,  8 -16 óra közötti időpontra. A megbeszélt időpontban személyesen van lehetőség a beiratkozás intézésére.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa, vagy útlevele

- a gyermek lakcímkártyája

- a gyermek TAJ kártyája

- ha van: Pedagógiai Szakszolgálat által végzett szakértői vélemény az iskolaérettség megállapításáról,  Bajai Szakértői Bizottság szakvéleménye SNI, BTMN státusz megállapításáról


Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.


A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek. 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához az intézmény fenntartójának címezve.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. 

Természetesen iskolánk fenntartója, a Kiskőrösi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

A beiratkozással kapcsolatban további tájékoztatást, segítséget kérhetnek a 77/522-188-as telefonon munkanapokon 8-14 óra közötti időben.


Szeretettel várjuk gyermekét a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolába!

Letölthető dokumentumok

Beiratkozás 2021 tájékoztató.pdf
Jelentkezési lap 2021.docx
16
03
2021

Beiratkozás 2021/2022:

Youtube


Az iskolai programok bemutatása: Youtube

Letölthető dokumentum

Beiratkozás 2021-2022.pdf
12
03
2021

Kedves Szülők és Gyerekek!

1848. március 15-e az összefogás, a szabadság szimbóluma. A körülmények az idei évben nem tették lehetővé, hogy iskolánk hagyományos módon ünnepeljen. Ezért iskolánk vezetésével arra az elhatározásra jutottunk, hogy a Kiss Kata zenekar ünnepi műsorával emlékezünk online térben. Ezúton is köszönjük nekik a lehetőséget, hogy közreadhatjuk színvonalas műsorukat. Fogadjátok szeretettel!

Kiss Kata zenekar ünnepi műsora

06
03
2021

Tisztelt Szülők!

Felügyeleti igényüket az osztályfőnököknek legyenek kedvesek jelezni! Köszönjük!

05
03
2021

Március 10. (szerda): 7:30 - 11:30 és 15:30 - 16:30

Március 11. (csütörtök): 7:30 - 11:30

Pótbefizetés:

Március 17. (szerda): 8:00 - 10:00

04
03
2021

Tisztelt Szülők!

Az újabb intézkedések következtében 2021.03.08-tól minden étkezés le lett mondva. Aki továbbra is igényt tart rá az 2021.03.05 (péntek) 9:30 óráig jelezze Stefanuczné Szabady Arankának a 06-70/375-93-22 -es telefonszámon.

03
03
2021

Tisztelt Szülők!

A kialakult helyzetre való tekintettel a gyerekek ebédeltetése a következőképpen alakul a felső tagozaton előreláthatólag 2021.03.12-ig:
•    Csak egyszeri meleg étkezést biztosít az intézmény.
•    A felső tagozatos tanulók étkezése (aki kért) 2021. 03.05-től le lett mondva.
•    Aki igényli továbbra is az étkezést 2021.03.04-én 9: 30 óráig Stefanuczné Szabady Arankánál a 06 70 375 9322-es telefonszámon kell jelezni.
•    Az ebédet CSAK ÉTELESBEN lehet elvinni (akár hozzátartozó is, gyermek neve és osztálya szükséges).
•    Elviteli szándékát az új épületben  „Ebéd befizetés” feliratú ajtónál kell jelezni.
•    Minden nap 12:30 és 13:00 óra között van erre lehetőség.

03
03
2021

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében intézményünkben 2021. 03. 04. – 03. 12-ig a felső tagozatos tanulók  számára digitális oktatásra térünk át. 

Amennyiben ezen időszak alatt nem születik más döntés, akkor 2021. március 16-tól visszatérünk a tantermi oktatásra.  

Március 04 – 12. közötti időben a tanítási órák órarend szerint, online formában lesznek megtartva a ZOOM programon keresztül, melyhez a pedagógusok küldeni fogják a tanulóknak a meghívó linket.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy gyermekeik számára biztosítsák az online tanulásra alkalmas eszközt. Azok a tanulók, akik nem rendelkeznek ilyen eszközzel, papíralapon kapják meg a feladatokat 03. 08. napon.


Tisztelt Szülők! 

A fenti napokon a gyerekeknek nem tanítási szünet lesz, ezért szeretnénk kérni hogy a tanulók a tanítási időben tartózkodjanak otthon és kapcsolódjanak be az online órákba! 

Kérünk mindenkit, hogy vigyázzon magára és vigyázzanak egymásra!  Ez mindannyiunk közös érdeke.

Laskovicsné Terzics Edit

int. vez.

03
02
2021

Szeretettel ajánljuk színes kínálatunkat a Kertvárosi Általános Iskola leendő első osztályosainak a 2021/22-es tanévre.

Youtube link

Hol vagyok? | Hírek